Verkeerscirculatieplan

Eagle Verkeersregelaars verzorgt door middel van verkeerscirculatieplanning een optimale en veilige verkeersdoorstroming.

 

Wij zijn experts in het managen van verkeer tijdens wegwerkzaamheden, evenementen en calamiteiten. 

 

Verkeersplannen

Met onze verkeerstechnische oplossingen dragen we bij aan een veilige en vlotte verkeersdoorstroming. Dit om de directe omgeving van de wegwerkzaamheden of het evenement te ontlasten van verkeersopstoppingen. 

Wij ontwerpen tijdelijke verkeersfaseringen en tijdelijke verkeersmaatregelen.  Wij kijken met u mee vanuit het oogpunt van de weggebruiker en wegwerker. Veilig kunnen manoeuvreren langs, door of in werkvlakken is voor eenieder van belang. Per project bekijken we vooraf alle mogelijke varianten en toetsen we weloverwogen of deze voldoen aan eisen op het gebied van doorstroming, veiligheid en richtlijnen. Daarnaast houden we ook rekening met efficiency, tijdsbesparing, milieu, werkbaarheid en uitvoerbaarheid van het totale project. 

Verkeersplanning

Eagle Verkeersregelaars kan u hierbij behulpzaam zijn en desgewenst het hele voortraject begeleiden. Aanwezig zijn bij alle besprekingen met Gemeenten en Hulpdiensten tot het maken van gedetailleerde verkeerscirculatie planning, plattegronden en tekeningen met daarop alle genomen maatregelen en materialen zoals bebording.

De medewerkers van Eagle Verkeersregelaars zijn in het bezit van de BRL 9101 en mogen tijdelijke verkeersmaatregelen treffen.

De BRL 9101 geeft de wegbeheerder het vertrouwen dat tijdelijke verkeersvoorzieningen op een correcte wijze en met behulp van de juiste middelen worden toegepast door specifiek opgeleid personeel.

Eagle Verkeersregelaars 

Uw totaalleverancier voor verkeersregelaars, evenementenverkeersregelaars en parkeerregelaars. 24/7 inzetbaar, altijd gecertificeerd, BHV & EHBO mogelijk

 

Adres

Handelstraat 8
6361 KC Nuth

KvK: 60549963 / BTW-nr: NL8539.57.496.B01

Vergunning Ministerie van Veiligheid en Justitie: ND  4277
Vergunning Ministerie van Veiligheid en Justitie: POB
Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven: nr. 18737

 

Onze certificeringen