Verkeersregelaars / verkeersbrigadiers

Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers regelen het verkeer en zorgen zo voor de veiligheid van weggebruikers.

Inzet van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers
Een verkeersregelaar kan op meerdere plaatsen worden ingezet. Bijvoorbeeld bij evenementen, bij het begeleiden van lange, hoge en brede transporten en bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Verkeersbrigadiers regelen het verkeer op een vaste plaats, zoals bij een school.

Regels voor verkeersregelaars
In de Regeling Verkeersregelaars 2009 is bijna alles rondom de bevoegdheid van verkeersregelaars opgenomen. De regeling bevat informatie over de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars. Meer informatie over de regels en de examenprocedure voor verkeersregelaars vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland.

Vergunning en landelijke bevoegdheid verkeersregelaars
De wegbeheerder kan aangeven of het nodig is verkeersregelaars in te zetten bij evenementen, optochten en demonstraties. Over het algemeen moet een vergunning aangevraagd worden bij de wegbeheerder. Hier zijn geen landelijke regels voor. Per gelegenheid kan het beste met de lokale overheid en/of politie overlegd worden of verkeersregelaars nodig zijn.

Aanstellingspas voor verkeersregelaars
De gemeente stelt verkeersregelaars aan voor een eenmalig evenement of voor bepaalde tijd. Als dit voor bepaalde tijd is, vraagt de gemeente een aanstellingspas aan bij het Verkeerscentrum Nederland. Deze pas is bestemd voor beroepsmatige verkeersregelaars. Met vragen over de status van een aanvraag, kunt u contact opnemen met het Verkeerscentrum Nederland. Meer informatie over de aanstellingspas is te vinden op de website www.aanstellingspas.nl.

Regels voor verkeersbrigadiers
De opleiding tot verkeersbrigadier vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de betrokken korpschef van het regionale politiekorps. Deze opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. De minimumleeftijd voor een verkeersbrigadier is 10 jaar. De aanstelling gebeurt door de burgemeester van de gemeente waar de verkeersbrigadier zijn taak zal uitoefenen.

Bron: www.rijksoverheid.nl